Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

20:18
bubble-gum
20:18

Z milczenia, nie z ubrań mnie rozbierz.
W miesiącu tęsknoty, wstyd przez głowę mi ściągnij, bo jestem zmęczony, jakbym harował tydzień i niczego nie stworzył.

Otul mnie do snu i szepcz w krótkich zdaniach o tym, co daje nam świat.

— Kamil Wawrzyniak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bubble-gum
20:18
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna vianiewidkaa niewidkaa
bubble-gum
20:15
Ze wszystkich miesięcy najmniej lubił listopad, bo to miesiąc kurczącego się dnia, niknącego światła i niepewności, która jak sierota błąka się między jesienią a zimą.
— John Verdon "Wyliczanka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaconvoitise convoitise

June 18 2017

21:43
bubble-gum
21:43
9103 3309 500
Andrzej Kotański
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viawolalabym wolalabym
21:42
9762 2a68 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapouler pouler
bubble-gum
21:40
Najgorszy jest lęk przed czymś, czego nie można nazwać. Na lęk bez imienia nie pomagają nawet strzykawki.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx

June 05 2017

bubble-gum
08:46
3565 2681 500
Reposted fromatramentovva atramentovva viakmj kmj
bubble-gum
08:45
4547 f131
Reposted fromgreensky greensky viawolalabym wolalabym
bubble-gum
08:43
7266 123f 500
Reposted fromheroinee heroinee viapouler pouler
08:42
0071 765b 500
Bardzo.

May 13 2017

bubble-gum
09:19
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viawolalabym wolalabym
bubble-gum
09:18
7697 1b73
Reposted fromczajnikq czajnikq viawolalabym wolalabym

April 10 2017

bubble-gum
21:06
8559 382a
Reposted frommeem meem viasom3thingwild som3thingwild

April 08 2017

bubble-gum
23:14
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viapouler pouler

March 31 2017

bubble-gum
22:43
Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia. Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice. Ponieważ niektóre więzi są po prostu sobie przeznaczone. 
bubble-gum
22:42
bubble-gum
22:36
4239 47bd 500
Reposted fromnervure nervure viachceuciec chceuciec
bubble-gum
22:36
8497 3c07 500
Reposted fromkattrina kattrina viachceuciec chceuciec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl