Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

bubble-gum
22:10
  Wystarczy wrócić pod właściwy adres i otworzyć drzwi starym kluczem.
— Grażyna Jagielska – Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym
Reposted fromIriss Iriss viapouler pouler
bubble-gum
22:10
8120 cf3a
Reposted fromcalifornia-love california-love viapouler pouler

March 12 2017

bubble-gum
22:04
8077 b562 500
Reposted fromgrass grass vianaiwna naiwna

March 08 2017

bubble-gum
21:42
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viaallthienn allthienn

March 07 2017

bubble-gum
21:29
2719 70a7
Reposted fromvs vs viahopelesslife hopelesslife
bubble-gum
21:27
bubble-gum
21:25
bubble-gum
21:19
bubble-gum
21:15
bubble-gum
21:11
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaallthienn allthienn
bubble-gum
21:05
Nauczył mnie na przykład, że należy ulegać swoim pragnieniom wtedy, kiedy nadchodzą, i nic nie odkładać na później.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapouler pouler
21:05
9134 15ab
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viapouler pouler

February 18 2017

bubble-gum
21:09
6540 6a3f 500
a nie chce żałować
Reposted fromSapereAude SapereAude viaszmay szmay
bubble-gum
21:09
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaszmay szmay

July 09 2015

bubble-gum
21:27
Wierzę w całkowitą równość płci, ale jednocześnie jestem przekonana, że to mężczyzna powinien wyjść z inicjatywą i zadzwonić pierwszy. To czysta genetyka, tak jak płacenie za kolację, skręcanie szafek, otwieranie drzwi i noszenie walizek na wakacjach.
— Daniela Farnese
Reposted bybrzezinskaciekawerzeczydlakasideepbluex

July 04 2015

bubble-gum
21:44
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagosiakowe gosiakowe
bubble-gum
21:40
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaszmay szmay
bubble-gum
21:37
Każdy prędzej czy później przestaje wydawać się nam świeży i nowy. Większe szanse na szczęście ma się z kimś, kogo się dobrze zna, niż z niedoścignionym ideałem, który stawia się na piedestale i do którego się tęskni. Miłość od pierwszego wejrzenia to jedna wielka bzdura. To tylko wybryk wyobraźni wynikający z niedostatecznej ilości informacji. Zakochujemy się w projekcji własnych marzeń. To bardzo zwodnicze. Co gorsza, niechybnie prowadzi do rozczarowania.
— Nie mów nic, kocham cię
Reposted fromladia ladia viaszmay szmay
bubble-gum
21:36
Jest coś gwałtownego w sercu kobiety. 
Spróbuj tylko obrazić jej dzieci, jej mężczyznę, jej najlepszą przyjaciółkę i poczujesz tego smak.
— Stasi Eldredge "Urzekająca"
Reposted fromhormeza hormeza viaszmay szmay
bubble-gum
21:33
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
Reposted fromgerundium gerundium viaszmay szmay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl