Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

bubble-gum
21:06
8559 382a
Reposted frommeem meem viasom3thingwild som3thingwild

April 08 2017

bubble-gum
23:14
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viapouler pouler

March 31 2017

bubble-gum
22:43
Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia. Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice. Ponieważ niektóre więzi są po prostu sobie przeznaczone. 
bubble-gum
22:42
bubble-gum
22:36
4239 47bd 500
Reposted fromnervure nervure viachceuciec chceuciec
bubble-gum
22:36
8497 3c07 500
Reposted fromkattrina kattrina viachceuciec chceuciec
22:36
0704 4e2f 500
Reposted fromdeviate deviate viachceuciec chceuciec
bubble-gum
22:35
7182 ad2c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viapouler pouler
bubble-gum
22:35
5188 0602
22:31

March 15 2017

bubble-gum
22:10
  Wystarczy wrócić pod właściwy adres i otworzyć drzwi starym kluczem.
— Grażyna Jagielska – Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym
Reposted fromIriss Iriss viapouler pouler
bubble-gum
22:10
8120 cf3a
Reposted fromcalifornia-love california-love viapouler pouler

March 12 2017

bubble-gum
22:04
8077 b562 500
Reposted fromgrass grass vianaiwna naiwna

March 08 2017

bubble-gum
21:42
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viaallthienn allthienn

March 07 2017

bubble-gum
21:29
2719 70a7
Reposted fromvs vs viak0k0nut k0k0nut
bubble-gum
21:27
3400 00a5
Reposted fromcalifornia-love california-love viak0k0nut k0k0nut
bubble-gum
21:25
bubble-gum
21:19
bubble-gum
21:15
bubble-gum
21:11
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaallthienn allthienn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl